Promocja „Przetestuj Zaplo” obowiązuje w dniach 05.02.2019r. - 31.03.2019r. Organizatorem Promocji i Pożyczkodawcą jest Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które w Czasie trwania Promocji złożyły Wniosek o pierwszą Pożyczkę oraz otrzymały decyzję o przyznaniu pierwszej Pożyczki. W przypadku dokonania przez Pożyczkobiorcę spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów prowizji i odsetek umownych. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.zaplo.pl oraz w aplikacji mobilnej Zaplo.pl. Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielonej na warunkach promocyjnych: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to 0 %; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 7 500 zł; zmienna stopa oprocentowania 0 %, całkowity koszt pożyczki 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0zł); całkowita kwota do zapłaty 7 500 zł, przy założeniu, że Pożyczkobiorca spłaci jednorazowo Całkowitą Kwotę Pożyczki w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki. Kalkulacja na dzień 23.01.2019 r. W przypadku braku spłaty Pożyczki zgodnie z warunkami Promocji Pożyczkobiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztów Pożyczki zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie. RSSO dla ww. Pożyczki przy umowie Pożyczki na okres 36 miesięcy w przypadku nie spełnienia warunków Promocji wynosi 78,6%. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.